Acrilan tallit
Sizes: 18,24,36,40,45,50,55,60 and 70 (size 60 - for example: MH-AC60)

BLACK ACRILAN TALLIT

SKU: MH-AC55