"Shabbat Shalom" trivet
Made by the Israeli artist "Emanuel"

"SHABBAT SHALOM" TRIVET

SKU: EM-MHP2