Havdalah set  for Shabbat, nickle finish

NICKLE FINISH HAVDALAH SET

SKU: A-119N