Jerusalem torah pointer

TORAH POINTER (YAD)

SKU: AM-20042